Bạn có thể nạp Kim Cương bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Yêu cầu cần có tài khoản ngân hàng. Bạn có thể ra ngân hàng gần nhất để thực hiện, hoặc dùng Online Internet Banking nếu có.
Có lợi hơn 50% so với nhắn tin SMS!

Hỏi: Bao nhiêu tiền VND để mua 1 Kim Cương?
- Đáp:

Hỏi: Chuyển Kim Cương cho người khác được không?
- Đáp:

Hỏi: Chỉ có thể mua Kim Cương bằng đường ngân hàng thôi sao?
- Đáp: Đúng, bạn có thể ra ngân hàng để chuyển khoản, hoặc dùng Online Banking nếu có.

Tuy nhiên, bạn phải lưu ý những điều sau: 

Hỏi: Tôi đã đăng ký đơn hàng rồi, chuyển khoản rồi, phải làm gì đây?

Hỏi: Bảng giá đổi từ Kim Cương sang Ngọc Xanh / Lượng?
- Đáp:

Hỏi: Tôi tạo đơn hàng rồi, nhưng tôi quên mất không ghi lại mã số đơn hàng, phải làm sao đây?
- Đáp: Bạn cứ vào mục Tạo Đơn Hàng mới, trong một giờ đầu tiên, trò chơi sẽ thông báo lại Mã Đơn Hàng cho bạn.
Nếu quá một giờ, bạn có thể bỏ đơn hàng cũ đi, và lập một đơn hàng mới để chuyển.