Bạn cần có gì?
Điện thoại với Sim Vina, Mobi, Viettel đã sử dụng từ 6 tháng trở lên.
Có đủ tiền trong tài khoản chính.
Mạng Mobifone đang bảo trì, vui lòng không nạp kênh Mobifone trong thời gian này