Lưu ý bạn phải điền đầy đủ số seri (10 ký tự) và mã thẻ (10 ký tự) để nạp.

Các bạn có thể mua thẻ Gate tại đây: https://daily.gate.vn/dia-diem-giao-dich/